Kolinec

Nadstandardní přístrojové vybavení

Příjemné prostředí ve vilce na okraji Kolince

Široké spektrum služeb ve třech různých oborech

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Protože disponujeme i specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie, je naše ordinace PL v Kolinci ve spektru poskytovaných služeb poněkud nestandardní a poptávka po nich výrazně vyšší, než bývá u praktika obvyklé, proto prosíme ve Vašem zájmu o dodržování následujících pravidel:

Pokud se Vám nedaří dovolat na pevnou linku do ordinace, což se stává poměrně často, máme pravděpodobně tolik práce, že nemáme čas telefonní hovory vyřizovat, buďte proto, trpěliví (slovo pacient je od slova patientia – trpělivost) a volejte opakovaně, případně použijte mail na sestřičku, všechny maily vyřídí do konce ordinační doby téměř pokaždé.

Nehledejte jiné cesty ke kontaktu, zejména ne uvedené mobilní telefony do jiných ordinací, ničeho tím nedosáhnete.

Pokud telefon nezvoní, voláte již mimo ordinační dobu nebo v době dovolené.

Ordinace není určena primárně k ošetřování neregistrovaných ortopedických pacientů, není samozřejmostí poskytovat zde ortopedickou péči. K ortopedickému ošetření, které Vám rádi poskytneme, je nezbytně nutné se ve Vašem vlastním zájmu objednat.

Toto pravidlo neplatí pouze pro pacienty, kteří jsou u nás registrováni jako u praktického lékaře, ti mohou ortopedickou péči čerpat bez omezení a objednání ve dnech ordinačních hodin. Samozřejmě mimo úterní odpoledne a čtvrtek, tam podmínka objednání platí pro všechny.

Neregistrovaný pacient bez objednání, požadující ortopedické vyšetření, zaplatí poplatek za akutní ošetření 200,- Kč!

K objednávání do této ordinace (praktický lékař + ortopedie) používejte pouze telefonní číslo 376 594 262 nebo mail na sestru sestra@ariamed.cz. Mail lékaře kolinec@ariamed.cz používejte k odborným dotazům, nikoli k požadavkům administrativního charakteru.

Znovu připomínáme! Nevolejte, prosím, NIKDY v souvislosti s objednáváním do výše uvedené ordinace na jiná telefonní čísla uvedená u jiných ordinací ani na stejné číslo v ordinačních hodinách neurologické ambulance. Používejte nejlépe uvedený e-mail na sestru, všechny požadavky vyřizujeme před koncem ordinační doby nebo co nejdříve.

Dovolená v naší ordinaci je pravidelně vždy každý rok bez výjimky:

 • Poslední dva ucelené týdny v červenci.
 • Poslední dva ucelené týdny v srpnu.
 • Mezi Vánočními svátky a Novým rokem v prosinci
 • Zástup bude vždy uveden na našich stránkách i na dveřích ordinace.

Dále náš lékař slouží dvě všední služby měsíčně na ZZSPK v Sušici, jedná se pravidelně o jedno úterý a jeden pátek v měsíci. V dnech služby je v ambulanci přítomna pouze sestra k vyřízení jednoduchých a středně složitých administrativních úkonů, v případě potřeby je lékař dostupný na telefonu a sestra může stav konzultovat na dálku.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO 2022

Ariamed s.r.o. vyhlašuje pro pracoviště Kolinec č.p. 233, PSČ 341 42 výběrové řízení na 1 rezidenční místo v oboru:

 • Všeobecné praktické lékařství

Lhůta pro podání přihlášek:

 • od 21. 11. 2022 do 22. 12. 2022

Místo pro podání přihlášek:

 • Kolinec č.p. 233, PSČ 341 42
 • nebo mailem na adresu: kolinec@ariamed.cz

K vyplněné přihlášce uchazeč doloží:

 • vyplněný osobní dotazník,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců,
 • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji získal,
 • potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství,
 • přehled odborné praxe.

Rezidentem pro rok 2022 může být pouze lékař, který je zařazen do oboru po 1.7.2017

 

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 • zájem o práci v oboru VPL 1 – 10 bodů
 • zájem o výkon povolání v daném regionu 1 – 10 bodů
 • předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL 1 – 10 bodů
 • komunikační schopnosti 1 – 10 bodů

Celkem: 4 – 40 bodů

 

Způsob hodnocení uchazečů:

 • podprůměrné hodnocení 1 – 3 body
 • průměrné hodnocení 4 – 6 bodů
 • nadprůměrné hodnocení 7 – 10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 – maximum 40 bodů).

Ordinační hodiny

Pondělí

07:30 - 12:00

Úterý

07:30 - 16:00 (odpoledne) 14:00 - 16:00 (pro objednané)

Středa

05:00 - 07:00 (pouze pro objednané) 13:00 - 16:00

Čtvrtek

13:00 - 18:00 (pouze pro objednané)

Pátek

07:30 - 12:00

Poslední hodina ordinační doby je každý den vyhrazena administrativním úkonům spojených s chodem ordinace a případně návštěvní službě.

Kontaktní údaje

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

Kolinec 233,

341 42 Kolinec

 

IČP: 43 346 001

 

MUDr. Marek Škanta

Michaela Kantová